WELKOM OP DE SITE VAN RECOVERY ON THE BATTLEFIELD

DE STICHTING DIE ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK COMBINEERT MET LOTGENOTENCONTACT VOOR VETERANEN

rotb-header-1920x500

RECOVERY ON THE BATTLEFIELD

ROTB is een als Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) geregistreerde stichting die archeologische projecten combineert met een ondersteuningsprogramma voor veteranen en de militaire gemeenschap. ROTB is ontstaan uit de samenwerking met het Britse Waterloo Uncovered (Home - Waterloo Uncovered). Deze Britse stichting heeft dezelfde doelstelling waarbij de archeologische focus vooral gericht is op het gebied waar op 18 juni 1815 de slag bij Waterloo woedde. Het ondersteuningsprogramma voor veteranen die de gevolgen ondervinden van PTSS en/of fysieke verwondingen is gericht op het stimuleren van lotgenotencontact, revalidatie en re-integratie. Uit praktijkervaringen met programma’s waarbij archeologisch onderzoek werd uitgevoerd door archeologen en studenten in combinatie met veteranen bleek dit voor de laatste groep een heilzame uitwerking te hebben. Het is ook een goed alternatief voor de meer fysiek gerichte programma’s, die echter niet voor iedereen geschikt zijn. De vorm van bubbel waarin de opgravingsweken plaats vinden geeft veteranen de mogelijkheid om zich te uiten. (Veterans Stories - Waterloo Uncovered). Deze beschermde omgeving stelt veel veteranen in staat hun ervaringen te delen en te leren een nieuwe richting aan hun leven te geven. 

In het kader van 200 jaar Slag bij Waterloo ontstond in 2015 vanuit de Nederlandse betrokkenheid bij de restauratie en inrichting van de hoeve Hougoumont als museum contact met Waterloo Uncovered. Het jaar daarop werd een Nederlandse delegatie uitgenodigd om zich te oriënteren tijdens de opgravingsweken in juli die op het terrein van Hougoumont plaatsvonden. In 2017 werd een eerste voorzichtige deelname van enkele Nederlandse veteranen gerealiseerd. De toenemende samenwerking met de Koninklijke Landmacht, het Veteraneninstituut en het Militair Revalidatiecentrum leidde begin 2019 tot de vraag vanuit Waterloo Uncovered of er niet tot een meer formele verbinding gekomen kon worden. Initieel werd gedacht aan een vorm van afdeling, maar de verschillen tussen Britse en Nederlandse wetgeving en organisatiestructuren leidden al snel tot de conclusie dat een Nederlandse stichting de beste oplossing zou zijn. Hierbij blijft een hechte samenwerking met Waterloo Uncovered het uitgangspunt. 

De keuze voor de naam Recovery on the Battlefield dekt niet alleen de tweeledige doelstelling van de stichting: herstel voor de veteranen en het bergen van archeologisch materiaal, maar geeft ook aan dat er breder wordt gekeken dan uitsluitend Waterloo als onderzoeksobject. Ook al is Waterloo een belangrijke veldslag voor de Koninklijke Landmacht, waar haar inzet destijds aan de overwinning heeft bijgedragen, er zijn veel meer locaties uit meerdere tijdvakken die potentie hebben om in het kader van dit programma te onderzoeken. Ondersteuning daarbij van de stichting gebeurt behalve vanuit de eerder genoemde instanties ook door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie dat o.m. deelneemt in de Raad van Toezicht. 

Binnenkort zal deze website uitgebreidere informatie kunnen geven maar via deze link (Impact 2020 - Waterloo Uncovered)naar de website van Waterloo Uncovered kan een goed beeld verkregen worden hoe de doelstellingen in de praktijk worden uitgevoerd. Voor Recovery on the Battlefield geldt dat de organisatie en werkwijze vrijwel gelijk zullen zijn aan die van Waterloo Uncovered, maar aangepast aan de Nederlandse omstandigheden.

Om deze doelstellingen in 2022 in de praktijk te kunnen brengen moet er nog veel gebeuren. De stichting is dan ook op zoek naar vrijwilligers met kennis en ervaring op het gebied van communicatie, archeologie, fondsenwerving en websitebeheer. Via ofni.[antispam].@ROTB.nl kunt u uw belangstelling kenbaar maken.

Ondanks de steun vanuit diverse organisaties blijft er toch veel geld nodig om deze vorm van zorg voor veteranen te realiseren. Via deze knop [DONEER] kunt u ons steunen om dit werk mogelijk te maken.

Op een 1 oktober 2021 zal bij het Nederlandse Veteraneninstituut een officiële kick-off bijeenkomst worden georganiseerd.

Onze Britse vrienden hebben met veel enthousiasme gereageerd op de oprichting van Recovery on the Battlefield:

 

Brigadier Greville Bibby CBE –Waterloo Uncovered Chairman of Trustees

"The Dutch played a vital role in the Battle of Waterloo, as they have played a key role in thegreville-bibby development of Waterloo Uncovered. We always wanted to be an international organisation, as we believed our aims (supporting veterans through archaeology) should not be restricted by international borders. We applaud the launch of ‘Recovery from the Battlefield’ with the greatest pleasure, and we wish them a very successful future. Waterloo was an important chapter in Anglo-Dutch history, and it is so good to see the ‘Waterloo Uncovered’-‘Recovery from the Battlefield’ relationship continuing this collaboration in such a positive, initiative, and exciting way."

 

Mark Evans – Waterloo Uncovered CEO

"The benefits archaeology can provide veterans are indisputable, as we have proven over the markpast six years at Waterloo Uncovered. It is amazing, then, to see this opportunity extended to even more veterans internationally. Could there be anything better than the creation of Recovery on the Battlefield? A Dutch charity using archaeology to explore Dutch military history and support Dutch veterans (who are, quite literally, military history in the making). We wish them the very best of luck and look forward to working with them for the foreseeable future.”

Adresgegevens

Willem van Lanschotlaan
13941XV Doorn
Nederland 

KvK: 82809062

SOCIAL MEDIA

Recovery on the battlefield

ROTB is een als Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) geregistreerde stichting die archeologische projecten combineert met een ondersteuningsprogramma voor veteranen en de militaire gemeenschap.

ofni.[antispam].@rotb.nl