Nieuwe veteranen-ondersteunende stichting: Recovery on the Battlefield

Bron: Intranetportaal Defensie

18 juni 2021 | 09:14

 

rotb-logo-versie-def-300321Er is nu een instelling die veteranen met fysieke beperkingen en/of PTSS ondersteunt bij hun revalidatie, re- integratie en het leggen van contact met lotgenoten. Het is stichting Recovery on the Battlefield. Vandaag is dat bekend gemaakt, omdat precies 206 jaar geleden de Slag bij Waterloo plaatshad. Daar was ook de landmacht bij betrokken.

De nieuwkomer is een Nederlandse variant van de Britse stichting Waterloo Uncovered. Die werd overigens al ondersteund door de Koninklijke Landmacht, het Nederlandse Veteraneninstituut en het Militair Revalidatiecentrum.

 

Waterloo Uncovered wil bepaalde doelen bereiken via archeologische opgravingen. Sinds 2015 zijn die jaarlijks in de zomer op het slagveld te Waterloo. Veteranen, ook uit Nederland, worden daarbij in een 2-weken durend programma professioneel begeleid. In die periode hebben ze intensieve contacten met lotgenoten. De landmacht, het Nederlandse Veteraneninstituut en het Militair Revalidatiecentrum ondersteunden de archeologische activiteiten.

 

Archeologisch onderzoek op andere slagvelden

Vorige jaar volgde vanuit Engeland echter het verzoek de spontaan gegeven hulp meer formeel te maken. Nederland zag daarin wel voordelen. Dit zou namelijk kansen bieden veteranen ook buiten de opgravingsperiode te ondersteunen. Verschillen in wet- en regelgeving leidden uiteindelijk tot het oprichten van de Nederlandse stichting Recovery on the Battlefield. Die richt zich op herstel van veteranen en het bergen van archeologisch materiaal. Ook is het de bedoeling andere slagvelden te betrekken bij archeologisch onderzoek. Zo heeft de stichting een eigen identiteit, gericht op Nederlandse veteranen en de Nederlandse militaire historie.

 

Vrijwilligers gezocht

Maar… er moet nog veel gebeuren. Recovery on the Battlefield zoekt daarom vrijwilligers. Kennis en ervaring op het gebied van communicatie, met archeologie, fondsenwerving of een website kunnen beheren? Neem dan contact op met ofni.[antispam].@ROTB.nl

De bedoeling is in de zomer van 2022 op eigen kracht met veteranen aan opgravingen bij Waterloo deel te nemen. Dat gebeurt dan in samenwerking met Waterloo Uncovered.

 

Aanleiding voor Recovery on the Battlefield

De grondslag voor het initiatief Recovery on the Battlefield op te richten dateert van 18 juni 1815. Franse en de geallieerde legers vochten toen ten zuiden van Waterloo een grote slag uit. Het betekende het definitieve einde van Napoleons heerschappij. Als gevolg van de 200-jarige herdenking ontstond uiteindelijk samenwerking met de Britse stichting Waterloo Uncovered

Adresgegevens

Willem van Lanschotlaan
13941XV Doorn
Nederland 

KvK: 82809062

SOCIAL MEDIA

Recovery on the battlefield

ROTB is een als Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) geregistreerde stichting die archeologische projecten combineert met een ondersteuningsprogramma voor veteranen en de militaire gemeenschap.

ofni.[antispam].@rotb.nl